Què és Espadàniques?

dijous, 26 de març de 2020

Històries naturals: la paraula ‘rodeno’

per Òscar Pérez Silvestre
Filòleg i investigador

ESPADÀNIQUES vol agrair a l'autor la cessió d'este treball original per al blog.

Un dels mots espadànics per antonomàsia és aquell que designa els gresos rojos que tant abunden en estes latituds, però també en altres de veïnes com l’Aragó o Conca. Científicament s’anomenen Buntsandstein (de Bunten Sandstein), terme alemany utilitzat per primera vegada en 1834 pel geòleg Friedrich August von Alberti per a referir-se a les roques arenoses roges sobre les quals es trobaven les calcàries de les fàcies Muschelkalk i les margues Keuper, els tres estrats que configuren el Triàsic (251-201 milions d’anys). Literalment, el seu llibre es titulava Monogràfic sobre les arenoses tintades, les calcàries amb closques i les argiles trencadisses, pels fòssils que contenien, i que va estudiar a Alemanya i a l’Europa nord-occidental.Tornem a la paraula rodeno, que forma part de molts topònims locals i la trobem documentada a partir del 1750 per a referir-se al mineral esmentat i al Pinus pinaster (pi marítim, pi resiner). La seua entrada en els diccionaris va tardar una miqueta més: tot i ser emprada per alguns geòlegs i pels parlants valencians, aragonesos i de Conca, la veu va suscitar una discussió en 1874 entre el pamplonés Justo Egozcue y Cía i el geòleg, metge, paleontòleg i antidarwinista Juan Vilanova y Piera (València, 1821-Madrid, 1893) en la sessió de la Sociedad Española de Historia Natural del 5 d’agost de 1874. En aquella sessió es presentaven diverses consultes sobre com anomenar científicament en castellà diversos fenòmens i objectes naturals (glaciar, tormo, rodeno).