Què és Espadàniques?

dijous, 28 de gener de 2021

Els productes de la serra d’Espadà en la publicitat de fa un segle

per Òscar Pérez Silvestre
Filòleg i investigador


ESPADÀNIQUES vol agrair novament a l'autor la cessió d'un treball sobre els nostres pobles.


Castelló (1930)

Una definició canònica de publicitat ens diria que és «una activitat comunicativa encaminada a aconseguir uns objectius dins de la comercialització d’un producte utilitzant el màrqueting, i així, mitjançant determinats canals de difusió, difondre missatges de promoció del producte que es vol comercialitzar». La publicitat de consum és, sobretot, persuasiva, per això investiga i analitza el públic i el context social i s’aprofita de distintes disciplines com la psicologia, la sociologia, l’antropologia, l’estadística i l’economia, entre altres. ¿Per què diem que vol persuadir? D’una banda, vol fer visible i atractiu un producte nou i/o poc conegut encara, influir en un determinat grup de consumidors susceptible de ser-ne el destinatari (el seu públic objectiu) i vendre’l.
Si bé des dels inicis del comerç hi ha hagut la necessitat de donar a conéixer els beneficis d’un producte, serà amb la industrialització i la producció massiva de béns de consum que apareixerà la publicitat moderna. Tots tenim en la ment alguns dels cartells artístics de l’art nouveau que anunciaven marques a principis del segle XX, un model per excel·lència. Ara fa un segle, convivien diverses maneres de relacionar el productor i el consumidor, els dos extrems de la cadena comercial.