Què és Espadàniques?

divendres, 23 de juny del 2023

La vegetació de la muntanya del Castell d’Almenara

per Juan Ramón Vázquez Mora

Doctor en Farmàcia i professor de secundària

Autor del llibre Flora i vegetació de laserra d’Espadà (Diputació de Castelló, 2021)

Foto de l'autor: Mediterráneo
Fotos de l'article: J.R. VázquezESPADÀNIQUES vol agrair al professor Vázquez la seua disponibilitat absoluta quan li vam demanar un article divulgatiu sobre la flora espadànica. Moltes gràcies!La muntanya del Castell d’Almenara és, amb la platja i els Estanys, un del principals atractius de la vila d’Almenara (la Plana Baixa). Representa un dels últims contraforts de la serra d’Espadà, amb una orientació oest-est, i al seu peu descansa el poble d’Almenara. Al seu cim, a uns 174 metres sobre el nivell del mar, s’assenta el castell d’Almenara, flanquejat per dues torres conegudes com l’Agüelet (o de Bivalcadim) i l’Agüeleta (o de Bergamussa).

Molts són els atractius que desperta aquest turó per a qualsevol persona que s’hi acoste interessada en la història, la geografia, el paisatge o el món natural; però en aquesta ocasió vos proposem una visita pausada a la recerca de les plantes que hi habiten. Qualsevol època és bona per visitar-lo, però és a la primavera quan trobarem la major part de les plantes en flor i ens serà més fàcil el seu reconeixement.
En una primera aproximació, cal que tinguem ben present quin és el tipus de substrat sobre el qual està assentada la vegetació així com el clima, en ser aquests els dos factors principals que condicionaran la seua existència. Per al territori que ens ocupa, el clima és de tipus mediterrani, caracteritzat per un període estival amb escasses precipitacions unit a temperatures elevades, mentre que el tipus de substrat es correspon amb una base formada per argil·lites rogenques i gresos silicis formada durant el Triàsic inferior (Buntsandstein) i un sostre de roques calcàries i dolomies, amb tonalitats grisenques o brunes, formades durant el Triàsic mitjà (Muschelkalk).

Atenent a aquests dos factors caldria esperar que ens trobàrem amb la vegetació climatòfila (aquella que està en equilibri dinàmic amb el clima i el sòl propis de la zona), en aquest cas un carrascar termomediterrani que els fitosociòlegs denominen Rubio peregrinae-Quercetum ballotae, un bosc on la carrasca (Quercus ilex subsp. bellota) seria l’arbre predominant que destacaria al paisatge. Tanmateix, no és això el que observem. De fet, si exceptuem els exemplars que s’han plantat al camí d’accés al paratge, ens costarà localitzar-la, ja que només resten uns pocs exemplars dispersos per la muntanya.


Carrasca


El que veiem, en canvi, és un paisatge transformat, on es percep clarament la intervenció de l’ésser humà, que tradicionalment ha aprofitat les parts més accessibles de la muntanya amb la formació de bancals per al cultiu de garroferes (Ceratonia síliqua), oliveres (Olea europaea) i ametllers (Prunus dulcis). Aquests antics cultius hui en dia estan pràcticament abandonats i la natura ha anat recuperant el que originalment era seu; de manera que si prestem atenció podrem localitzar i reconéixer les diferents etapes de substitució del carrascar.

La primera etapa de substitució del carrascar és la màquia o coscollar, una formació arbustiva que es coneix com a Querco cocciferae-Pistacietum lentisci, reconeixible per la presència del coscoll (Quercus coccifera), un arbust de la mateixa família que la carrasca; el llentiscle (Pistacia lentiscus); el margalló (Chamaerops humilis); el càdec (Juniperus oxycedrus); l’esparreguera boscana (Asparagus acutifolius); l’arçot (Rhamnus lycioides) i algun que altre pi blanc (Pinus halepensis), acompanyats per algunes lianes como ara l’arítjol (Smilax aspera), la rogeta (Rubia peregrina) o la vidiella (Clematis flàmula).

La segona etapa regressiva es correspon amb una brolla o matollar que depenent sobre quin tipus de substrat s’assente notarem alguns canvis.

Sobre substrat calcari o dolomític, trobarem una gran varietat de plantes heliòfiles que conformen l’associació Helianthemo glabrati-Globularietum alypi, caracteritzada per la presència del setge (Helianthemum origanifolium subsp. glabratum), una petita cistàcia de flors grogues que es considera un endemisme iberollevantí, la coroneta de frare (Globularia alypum), l’argelaga (Ulex parviflorus), el romer (Rosmarinus officinalis), la manxiuleta (Digitalis obscura), la ruda (Ruta angustifolia), la clavellina (Dianthus broteri subsp. valentinus), l’esparreguera marina (Asparagus horridus), el timó (Thymus vulgaris) o el romer mascle (Cistus clusii), una planta que pel seu aspecte, i si no està florida, podríem confondre amb el romer, però les seues flors blanques i l’absència del flaire característic del romer ens trauran aviat de l’errada. En aquests matollars cal que parem atenció a la presència d’algunes plantes paràsites, com ara la margalida o frare d’estepa (Cytinus hipocystis subsp. macranthus) que parasita les arrels del romer mascle, o el cabell de la Mare de Déu (Cuscuta epithymum), una planta sense fulles, amb tiges filamentoses de color roig porpra com si foren cabells que parasita diversos arbusts com ara el timó, el romer, les estepes, etc.


Frare d'estepa


Si, per contra, ens movem sobre els gresos, tot i que també podrem localitzar les mates del romer, el timó, la ruda, etc., la brolla adquireix un altre aspecte, on destaca l’abundància de l’estepa negra o ajoca-sapes (Cistus monspeliensis) i la presència de plantes silicícoles o calcífugues que només es localitzen ací, com ara el bofarull (Lavandula stoechas) o l’argelaga negra (Calicotome spinosa). És també en aquest ambient on podem cercar una bracera endèmica (Centaurea saguntina) que, tot i que pot viure sobre substrat calcari o silici, resulta localment més abundant sobre els gresos de la muntanya.

Menció a banda mereix la botja o albaida (Anthyllis cytisoides), un arbust amb les branques erectes i tomentoses que mostra predilecció pels substrats poc consistents com són les margues o les argil·lites i que amb la seu espectacular floració primaveral tenyeix de groc tota la base de la muntanya.

Una tercera etapa regressiva són els llistonars de l’aliança Thero-Brachypodin retusi, unes pastures xeròfiles dominades pel llistó (Brachypodium retusum) que ocupen els substrats pedregosos calcaris. En aquest tipus d’ambients podem trobar l’orella de llebre (Phlomis lychnitis), la gamonera (Asphodelus cerasiferus), l’herba de la marfuga (Aristolochia pistolochia), el raïm de pastor (Sedum sedifrme), el gladiol (Gladiolus illyricus), endemismes iberollevantins com l’arenària (Arenaria montana subsp. intricata) i, a finals de l’estiu o començament de la tardor, la campaneta de tardor (Leucojum valentinum), un endemisme valencià que es considera vulnerable segons la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i els Recursos Naturals) i que cal protegir.

En altres ocasions és algun factor abiòtic el que fa que no es puga instal·lar la comunitat clímax, i aleshores parlem de les comunitats permanents. Un exemple clar el tenim en el cas de la vegetació casmofítica (aquella que viu en fissures rocoses i parets verticals). És en aquests tipus d’ambients on localitzarem algunes petites falgueres que sobreviuen en les fissures de les roques calcàries o dolomies com per exemple la dauradella (Ceterach officinarum) o la Cosentinia vellea, i penjant de murs com els del castell o els de l’Agüelet i l’Agüeleta, o de paretons naturals, l’herba de cascà (Sarcocapnos enneaphylla), una bonica planteta amb tiges carnoses i de flors irregulars blanques amb l’àpex de color groc o taronja.


Campaneta de tardor


Herba de cascà


A les vores dels senders podem trobar també un bon nombre de plantes nitròfiles o subnitròfiles, pròpies d’indrets més o menys alterats, com els caps blancs (Lobularia marítima), els morrons (Anagallis arvensis), amb exemplars de flors blaves o rogenques, la llengua de bou (Echium creticum subsp. granatense), etc.

A mesura que ens anem apropant al castell es fa més notable la presència de dos arbusts nitròfils, la malva de roca (Lavatera marítima) i el garrofer de moro (Anagyris foetida), característics de l’associació Lavatero maritimae-Anagyrietum foetidae, que sol acompanyar els indrets més o menys antropitzats de les antigues fortificacions (de fet, es pensa que el garrofer de moro es plantava a prop dels castells perquè conté un verí amb el qual s’emmetzinaven les puntes de les fletxes). Altres plantes que ocupen el mateix biòtop i que també podem cercar al costat del recinte emmurallat són el malrubí roig (Ballota hirsuta), el siscall (Salsola vermiculata) o la ruda borda (Peganum harmala).

Finalment, cal posar atenció a algunes plantes foranes que es van escampant i que competeixen amb les autòctones, com la figuera palera (Opuntia maxima) o el sèver (Aloe vera). Hem de ser conscients del perill que pot representar per a un ecosistema la introducció voluntària o involuntària d’aquestes plantes que en molts casos es comporten com a invasores.

En aquest text, només hi ha unes quantes plantes, però en podem localitzar moltes més. Només cal que vos animeu a buscar-les.

 

Bibliografia

COSTA, M. (1986). La vegetació del País Valencià. Universitat de València. Secretariat de Publicacions.

MATEO, G. & M. B. CRESPO (2014). Claves ilustradas para la Flora Valenciana. Monografías de Flora Montibérica, 6. Jaca: Jolube.

VÁZQUEZ, J. R. (2021). Flora i vegetació de la serra d’Espadà. Llibre + CD. Castelló de la Plana: Diputació de Castelló.


Centaurea saguntinaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies pel teu comentari. Entre tots i totes hem de treballar per fer un territori millor.