Què és Espadàniques?

dijous, 26 de març de 2020

Històries naturals: la paraula ‘rodeno’

per Òscar Pérez Silvestre
Filòleg i investigador

ESPADÀNIQUES vol agrair a l'autor la cessió d'este treball original per al blog.

Un dels mots espadànics per antonomàsia és aquell que designa els gresos rojos que tant abunden en estes latituds, però també en altres de veïnes com l’Aragó o Conca. Científicament s’anomenen Buntsandstein (de Bunten Sandstein), terme alemany utilitzat per primera vegada en 1834 pel geòleg Friedrich August von Alberti per a referir-se a les roques arenoses roges sobre les quals es trobaven les calcàries de les fàcies Muschelkalk i les margues Keuper, els tres estrats que configuren el Triàsic (251-201 milions d’anys). Literalment, el seu llibre es titulava Monogràfic sobre les arenoses tintades, les calcàries amb closques i les argiles trencadisses, pels fòssils que contenien, i que va estudiar a Alemanya i a l’Europa nord-occidental.Tornem a la paraula rodeno, que forma part de molts topònims locals i la trobem documentada a partir del 1750 per a referir-se al mineral esmentat i al Pinus pinaster (pi marítim, pi resiner). La seua entrada en els diccionaris va tardar una miqueta més: tot i ser emprada per alguns geòlegs i pels parlants valencians, aragonesos i de Conca, la veu va suscitar una discussió en 1874 entre el pamplonés Justo Egozcue y Cía i el geòleg, metge, paleontòleg i antidarwinista Juan Vilanova y Piera (València, 1821-Madrid, 1893) en la sessió de la Sociedad Española de Historia Natural del 5 d’agost de 1874. En aquella sessió es presentaven diverses consultes sobre com anomenar científicament en castellà diversos fenòmens i objectes naturals (glaciar, tormo, rodeno).

Juan Vilanova


La discussió entre els científics va transcórrer en estos termes:

«Por último, [Juan Vilanova] dijo que en este mismo espíritu había propuesto para designar la arenisca triásica el nombre de rodeno, que se aplica en la Sierra de Espadán á dicha roca. (...)
El Sr. [Justo] Egozcue (...) rechazó la palabra rodeno que en la Serranía de Cuenca se aplica á la arenisca (que aunque sin datos paleontológicos califica Jaquot de pérmica) en que crece con preferencia el Pinus pinaster que vulgarmente es conocido bajo aquella denominación, fundándose en que la arenisca triásica, aparte del carácter paleontológico, no tiene ninguno, ni aun el abigarramiento que esencialmente la distinga de la de otras edades geológicas. (...)
Por lo que respecta al rodeno, dijo [Vilanova] que igual razón hay para admitir esta palabra, que al fin es española, en la ciencia, que la de gneis, empleada por los mineros alemanes y extendida hoy á rocas de orígenes diferentes, y siempre preferibles á tantos galicismos de que está plagado el lenguaje.
El Sr. Egozcue replicó que pudiendo adoptarse para expresar una roca de caracteres mineralógicos determinados, no era admisible, á su parecer, tratándose de una época geológica.
El Sr. Vilanova manifestó su deseo de que la Sociedad consignase ser de su incumbencia este género de discusiones, pues consignadas después en los Anales, los lectores de esta publicación sabrían qué palabras debían emplear y cuáles rechazar para expresar los objetos naturales, formándose así el lenguaje científico español, apoyado en la autoridad de la Sociedad.
El Sr. [Manuel] Fernández de Castro dijo que veía en ello dificultades toda vez que al efecto no bastarían las reuniones mensuales que hoy se celebran, y no haciendo por otra parte suyas la Sociedad las opiniones particulares que en los trabajos que publica emiten sus individuos.
El Sr. [Laureano] Pérez Arcas manifestó su conformidad con el Sr. Fernández de Castro, añadiendo que las votaciones que vinieran á finalizar las discusiones nada significarían, no siendo ellas, sino las razones en que se apoyan las opiniones, las que dan á éstas verdadera autoridad.
 El Sr. [Miguel] Colmeiro dijo que para denominar los objetos y fenómenos naturales no deben inventarse palabras nuevas, sino averiguar las empleadas al efecto en algunas provincias de España. Recordó que el Sr. [Casiano del] Prado había recogido gran número de ellas, cuyo catálogo existía, aunque tal vez aumentado por quien no tenga tanta autoridad como aquél, y que D. Simón de Rojas Clemente había reunido también datos sobre el particular que se encontraban consignados en hojas sueltas muy desordenadas y deterioradas que el Jardín Botánico posee, y en las cuales, mezcladas con otras de naturaleza muy diversa, él había visto voces geológicas.
El Sr. Fernández de Castro manifestó que los trabajos de Prado para formar un diccionario de voces de minería, en que entran muchas geológicas, y otro de topografía, no estaban perdidos, y que podrían, depurados de las adiciones hechas con posterioridad mediante el cotejo de la letra, ser publicados.
El Sr. Vilanova dijo que veía confirmada su opinión de que son útiles y propias de la Sociedad estas discusiones en la muy animada ó interesante que acababa de sostenerse.»


D'esquerra a dreta:
Juan Vilanova, Justo Egozcue, Manuel Fernández de Castro, Miguel Colmeiro, Laureano Pérez Arcas i Casiano del Prado Juan Vilanova estava usant-la des del 1856 en els seus treballs publicats: Memoria geognóstico-agrícola sobre la provincia de Castellón (1856, 1859), Ensayo de descripción geognóstica de la provincia de Teruel (1863) i Compendio de Geología (1872). També el català Miquel Bosch i Julià l’emprava en la Memoria sobre la inundación del Júcar, en 1864, presentada al Ministerio de Fomento (1866). Les primeres referències que hem pogut localitzar són del 1752 (Juan de Roxas) i de 1795 (Cavanilles).

El cas és que 10 anys després d’aquella discussió acadèmica entrava la paraula rodeno en l’edició de 1884 del Diccionario de la Real Academia Española, amb l’accepció «adj. Rojo. Dícese de tierras, rocas y pinos», sense més especificacions. Fins al dia de hui, la RAE encara no ha incorporat l’accepció com a substantiu i continua com a adjectiu: «1. adj. Dicho de un color: Que tira a rojo» i «2. adj. De color rodeno. U. m. referido a la tierra o a las rocas». Tampoc l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha introduït el substantiu, però sí l’adjectiu: «1. adj. i m. GEOL. Que és (una classe de terra o de roca) de color rogenc» i «2. adj. BOT. Que és (una varietat de pi) de color rogenc»; només si anem a gres trobarem un poc de llum, però poca més: «1. m. GEOL. Roca sedimentària detrítica».  Al seu torn, el DIEC no registra rodeno i es queda en l’entrada de gres: «1 m. [GL]  [LC] Roca sedimentària detrítica, coherent, composta, en més d’un 85 %, de sorra consolidada per un ciment de qualsevol natura, i amb el gra que la forma compost de qualsevol mineral detrític». El DCVB tampoc no entra rodeno.

En els dos casos (RAE, AVL), resulta curiós que només registren l’ús com a adjectiu, quan és usada també com a substantiu, és a dir, s’ha substantivat. Sense anar més lluny, observem l’entrada de l’adjectiu roig, que conté usos en les dos categories gramaticals:

El filòleg Miquel Boronat, en la seua pàgina Eines de llengua, aporta unes notes ben interessants sobre rodeno i gres roig que poden justificar la incorporació del castellanisme/aragonesisme al Diccionari del SALT i al posterior Diccionari normatiu valencià de l’AVL: «Josep Lacreu [cap de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics de l’AVL] ens ha comentat (febrer 2005): «És una paraula que forma part de molts topònims valencians, i això és una mostra clara de com està d’incrustada en valencià, i per consegüent de les enormes dificultats que hi ha en valencià per a poder substituir-la. Però si, damunt, amb les dades de Coromines, resulta que no està clar que siga un castellanisme, l’operació de reemplaçar rodeno per altres paraules és, potser, dubtosament útil. Per això, està incorporada en el diccionari del Salt».

Segons l’etimologista Joan Coromines, en català, rodeno és mot d’origen mossàrab, probablement «heretat del gòtic RAUDAN». És comú em la toponímia (genèric o apel·latiu) «des de la Serra d’Espadà fins al Túria» (Artana, l’Alcúdia de Veo, Olocau de Carraixet, Fondeguilla, Nàquera, Morvedre...). Segons Coromines –a propòsit de la Rodana de Vilamarxant– «hem d’entendre que la forma en -ano, -ana degué ser, primitivament, la romànica pura, que quedà fixada en la seva figura fonètica primitiva, en qualitat de NL; i que en arabitzar-se el país lingüísticament, fou pronunciat rodēno en virtut de la imela».

Finalment, Boronat sentencia: «Algú podria pensar que tanta volta pel mossàrab torna a amagar una antiga aportació aragonesa (o castellana) i en pau».

Qui sap. És la història oculta de les paraules...dilluns, 24 de febrer de 2020

Los ecosaberes en la protección de la Sierra de Espadán

per María Carrascosa i Alba Victoria Felipe
Graduades en Ciències Ambientals

ESPADÀNIQUES vol agrair a les autores la cessió d'este treball de síntesi sobre un TFC que van elaborar per a la Universitat Politècnica cde València-Escola Politècnica Superior de Gandia, dirigit pels professors Paloma Herrera i Rubén Ballestar en 2012. El podeu consultar íntegre ACÍ.Hoy en día, el término rural tiene un significado distinto al de hace unos años. En el pasado, el mundo rural era un sistema social único que se interrelacionaba con la agricultura, que era el medio de subsistencia del mismo, y también del medio urbano. Sin embargo, actualmente las poblaciones rurales están sufriendo un declive importante de la población debido a una serie de causas, y están siendo partícipes de un cambio en su entramado y en su relación con la agricultura: ésta ha perdido su papel como eje económico y social de las áreas rurales.
Los agricultores son algo más que productores de alimentos y materias primas agroalimentarias; se ocupan, además, del territorio, evitan el despoblamiento de las zonas rurales, luchan contra los incendios forestales y la propagación de la maleza, afrontan los problemas de desertización, conservan el paisaje y pueden contribuir al freno de la contaminación de la atmósfera, suelos y aguas, siempre y cuando se decanten por una producción sustentable y ecológica. Por tanto, son muchos los impactos positivos de la actividad agraria, y no sólo afectan a esta propia actividad, sino que también influyen sobre la biodiversidad natural asociada a los cultivos.
La agricultura tradicional, pese a ser la actividad que más ha transformado los sistemas naturales durante miles de años (sobre todo en el viejo continente, y concretamente en su zona mediterránea, la cual ha sufrido toda clase de invasiones de distintas culturas), ha creado sistemas agrarios bien integrados en el paisaje, los cuales hoy en día poseen un extraordinario valor ambiental, económico y sociocultural. Esta interacción del ser humano con el ambiente, creada durante siglos, ha supuesto una acumulación extraordinaria de experiencias empíricas que le ha servido para proveer a su comunidad de una producción sostenida de alimentos y otros productos necesarios para la vida cotidiana (herramientas, instrumentos domésticos, medicinas, materiales de construcción, etc.).
Todo este conocimiento tradicional que se almacena en la memoria individual y colectiva de forma natural en los productores rurales, y que se transmitía oralmente de generación en generación, se va perdiendo en función de la merma de la población hasta quedarse arraigado y volverse invisible. Este conjunto de conocimientos locales son llamados ecosaberes o etnosaberes. Recogiendo las palabras de Bernat Capó: «cada volta que una dona major o un vell llaurador mor és com si una petita biblioteca s’esfondrés o esclatés en flama» (2004: 8).
En un entorno como es el de la Sierra de Espadán, declarado Parque Natural, es muy importante considerar el fuerte vínculo que une los pobladores locales (desde hace mucho tiempo) con los recursos naturales que proporciona este delicado espacio de alto valor ecológico. Desde antaño, se viene manteniendo un equilibrio entre ser humano y naturaleza, y dicha armonía ha sido posible gracias al conocimiento desarrollado por los habitantes locales tras siglos de adaptación de sus sistemas productivos a las condiciones ecológicas del lugar. A lo largo de los diferentes paisajes presentes en la Sierra de Espadán, quedan reflejados los diferentes usos de los recursos y actividades respetuosas con el medio ambiente. Las actividades socioeconómicas de la zona se han basado en el aprovechamiento tradicional de los recursos naturales, como la explotación de los alcornocales para la extracción de corcho; otros productos de la sierra son la miel, el aceite, las cerezas, el agua, etc.
Fijar estos saberes tradicionales es una tarea importante para poder fomentar el desarrollo rural sostenible. Para ello, se deben recolectar, analizar y aplicar los ecosaberes (casi extintos) a nivel local, un propósito al que nuestro trabajo pretende fomentar.


La finalidad del artículo es la de ayudar e incentivar (tanto económica como socialmente) a los habitantes de las poblaciones del Parque Natural de la  Sierra de Espadán mediante una serie de propuestas factibles que han sido desarrolladas gracias a una ardua labor de estudio de gabinete y de campo que se plasmaron en un riguroso y completo proyecto fin de carrera. Los objetivos que proponíamos eran:
–Promover el desarrollo local sostenible de las localidades en el área del Parque Natural de la Sierra de Espadán, mediante propuestas de nuevas líneas socioeconómicas factibles desarrolladas a partir de la información obtenida, es decir, el conocimiento ecológico tradicional (ecosaber).
La propuesta es la creación de un centro llamado ESCUELA DE SABERES RURALES. En ella se fomentará la puesta en práctica de los conocimientos tradicionales mediante su difusión y aprendizaje.
La Sierra de Espadán es una de las últimas estribaciones del Sistema Ibérico con una orientación NNO-SSE. Está comunicada por gran cantidad de infraestructuras como la autopista A-7 y por las carreteras nacionales N-340, N-134 y la carretera autonómica CV-10.
La característica principal es la ruralidad: encontramos baja densidad de población, sufriendo una constante regresión demográfica y con ello un envejecimiento de la población.
La característica geológica son las areniscas rojas, llamadas rodenos, que son las que le dan la estructura tan peculiar de la zona, llena de barrancos y elevaciones. Botánicamente es un entorno muy especial, ya que hay gran cantidad de endemismos, pero lo que determina el entorno son sus alcornocales, que no sólo dan belleza al paraje, sino que han sido una gran fuente económica.
El patrimonio cultural que podemos encontrar en la Sierra de Espadan es muy extenso y de gran valor: gran cantidad de yacimientos arqueológicos, fuentes a las que poder acudir y aún se pueden observan molinos de trigo que dan una idea de la explotación del cereal. Además, también se pueden encontrar minas, ya que debido a la situación los materiales extraídos son peculiares y únicos.
La propuesta para el desarrollo sostenible en esta área rural deprimida es la creación de un centro llamado ESCUELA DE SABERES RURALES. En ella se fomentará la puesta en práctica de los conocimientos tradicionales de las poblaciones de la Sierra de Espadán mediante su difusión y aprendizaje. El objetivo principal de esta propuesta es poner en valor los abundantes recursos naturales y socioculturales de esta región, favoreciendo el crecimiento económico de una manera responsable con el medio ambiente y con las comunidades que lo habitan. Este doble objetivo –social y medioambiental– puede detallarse en los siguientes principios:
· Principio patrimonial: puesta en práctica los saberes ecológicos tradicionales como medida de conservación del patrimonio inmaterial de los pueblos:
o   Técnicas
o   Herramientas
o   Oficios artesanos
o   Oficios extintos
o   Folklore asociado a todo lo anterior
·  Principio conservacionista: preservación de la riqueza natural del área de estudio.
o   Conservación y aumento de la biodiversidad
o   Disminución del riesgo de incendios forestales
o   Prevención de la erosión
o   Disminución de la contaminación química de suelos y acuíferos
o   Utilización y potenciación de fuentes de energía renovables
· Principio demográfico: mantener la población existente en la actualidad y promover la llegada de nuevos habitantes; rejuvenecimiento de la población.
·   Principio agroecológico: retornar a las formas de producción agrícolas y agropecuarias tradicionales minimizando el impacto ambiental de las mismas.
· Principio económico: formación de iniciativas económicas respetuosas con el medio y con clara vocación social, tales como las cooperativas de trabajo asociado. Incrementar el turismo rural y el ecoagroturismo.
· Principio de autosuficiencia: diversificar las iniciativas empresariales, económicas y sociales para alcanzar un grado mayor de independencia con respecto al exterior.
· Principio de soberanía alimentaria: estimular la producción de alimentos que abastezcan a las localidades implicadas, sin poner en peligro sus ecosistemas; dignificación del medio rural y del campesinado.
·  Principio pedagógico: promover la enseñanza y recuperación de los saberes ecológicos tradicionales, utilizando para ello la difusión y la educación; servir de ejemplo para individuos, colectivos y comunidades que decidan seguir este modelo de desarrollo sostenible basado en los conocimientos y el manejo tradicional del medio.


La enseñanza se realizará en base a los métodos de los saberes tradicionales (oral, práctico, etc.) pero complementado con los métodos cientificotécnicos. De esta forma, no se discrimina ninguno de los dos tipos de conocimientos a la hora de trasmitir la información a otras personas interesadas. El centro va dirigido a aquellas personas a las que les gustaría vivir en el medio rural y quisieran desarrollar alguna actividad de carácter económico respetando tanto la comunidad como el entorno natural. También es interesante para aquellas que deseen ampliar sus conocimientos.
Para la realización de las propuestas de desarrollo sostenible de las poblaciones de la Sierra de Espadán nos hemos basado en las necesidades y carencias de las poblaciones y en el entorno natural. Se ha tenido en cuenta para ello que las comunidades se encuentran dentro de una zona natural de alto valor ecológico y que la unión de ambos elementos es necesaria para el equilibrio económico, social y ambiental. Hemos integrado en una única alternativa varias propuestas que surgen de un mismo problema como es el abandono y degradación del sistema rural. Las propuestas (que por lo general no son independientes entre sí, sino que generan sinergias y se apoyan recíprocamente) las hemos agrupado según distintas categorías:

Agricultura y ganadería
Promoción y estimulación de la agricultura ecológica como fuente de sabiduría, patrimonio y riqueza ambiental, social y ecológica.
Recuperación de variedades locales, tanto agrícolas como ganaderas. En la Sierra de Espadán, al igual que en otros ámbitos rurales, se están perdiendo variedades de origen local por no conservar este conocimiento. La introducción de especies exógenas y el abandono del mundo rural han motivado esta desaparición inminente. Tenemos el ejemplo de la variedad de cereza “talegal”, la cual se está perdiendo con el tiempo pese a su preciada calidad.
Había una cereza aquí muy buena y muy apreciada. La talegal. (…) Pues que ahora después ha habido tantas clases nuevas, tantos injertos (…) que pasa que los ojos comen más que la boca, (…) la gente en el mercado si vas a vender y que pasa que las tuyas como eran pequeñas… (Mucho énfasis) El que la conocía, todavía la busca, ¡eh! El que sabe lo que es comerse una cereza con sabor y con eso, todavía busca la talegal, y el que no, pues la cosa bonita, lo más gordo, lo más bonito… Empezamos a decir, bueno, la talegal no vale, tenemos que ir injertando ¡tenemos que ir plantando variedades nuevas! Ahora sólo quedamos cuatro en el pueblo que mantenemos los cerezos y los almendros.
E11

Se propone, pues, la recuperación de las variedades autóctonas de la Sierra de Espadán mediante la recogida de las semillas vegetales en las propias poblaciones o en bancos de semillas como el Jardín Botánico de Valencia (Universitat de València) o  asociaciones como Llavors d’Ací. Y en el caso de especies ganaderas, se buscarán personas que se encarguen de mantener especies puras y que puedan certificar que son autóctonas de la sierra. Con la recuperación, se pueden crear mercados de variedades locales que se podrían dar a conocer a partir de degustaciones de los diferentes productos que se cultiven, tanto en huertos como en árboles.Promoción de bancos de tierra. Es evidente el abandono de las tierras de cultivo que está sufriendo el mundo rural. Los habitantes de los pueblos, que generalmente son de edad avanzada, no pueden realizar labores agrícolas y sus descendientes (hijos, nietos, etc.) no suelen estar muy interesados en los terrenos. Una idea que está tomando cuerpo poco a poco en algunas poblaciones de nuestro país es la de promover los bancos de tierra, es decir, buscar personas jóvenes que se comprometan a cuidar y cultivar los terrenos abandonados con el permiso del dueño. Sería interesante, además, que LA ESCUELA DE SABERES RURALES fuese un punto de encuentro entre propietarios y nuevos agricultores. El tipo de agricultura que se realizaría sería la agroecología o agricultura ecológica. Además, para incentivar la economía local se podría crear una marca de conservas (hortalizas, mermeladas, salazones, encurtidos) con sello ecológico con los productos obtenidos.

Cultivo de cereales. Antiguamente era común en cualquier sociedad rural el cultivo de los cereales. Es uno de los alimentos más importantes nutricionalmente y el más básico en la dieta del ser humano. Muchas de las variedades de cereales que existían se han perdido, y con ellas muchos tipos de panes o dulces tradicionales. Por lo tanto, en el centro se podrá enseñar a cultivar de forma sostenible y tradicional estas plantas herbáceas y además recuperar las distintas variedades locales y sus usos dentro de la cocina típica de la zona.


Gestión forestal y usos de la montaña
Utilización del bosque como fuente de productos que, recolectados de manera sostenible, permita la creación de nuevas actividades que en el pasado tuvieron importancia económica en la zona y de otras nuevas iniciativas empresariales que tengan cabida en el mercado actual. 
Madera FSC. La zona forestal es rica en masa arbórea, la cual puede ser gestionada de forma sostenible para su posterior comercialización de la madera. La certificación FSC puede ser un incentivo para la venta exterior porque se certifica su gestión sostenible.
Explotación del corcho. La industria tradicional del corcho se encuentra hoy en día en retroceso. Existen pocas empresas familiares que se dediquen a la comercialización de este producto que antaño fue tan habitual. Por ello, sería de gran ayuda el fomento y apertura de este tipo de actividad, de cara a la venta exterior, con el respectivo sello de calidad.
Biomasa. El matorral, esa porción del bosque tan olvidada, puede ser aprovechado como recurso energético. La creación de una fábrica de pellets puede ser una solución para utilizar este material como fuente de energía renovable. Además, se puede hacer uso de los restos de podas agrícola de las huertas locales.
Estudio de la etnobotánica. La Sierra de Espadán es rica en plantas medicinales. La gran variedad de especies vegetales existentes en la zona ha dado lugar al uso de ellas con fines medicinales. Pero el conocimiento etnobotánico es un tipo de saber que se encuentra al límite de la extinción en poblaciones tan pequeñas y tan envejecidas, sobre todo por el hecho de que la medicina moderna ha desbancado a la medicina tradicional; además, la etnobotánica ha sido un saber muy específico mantenido por pocas personas. Gracias a este valioso conocimiento tradicional y a todo el material científico recopilado sobre vegetación de la zona, se pueden realizar enseñanzas sobre etnobotánica en la ESCUELA DE SABERES RURALES. El centro, al estar ubicado en pleno Parque Natural de la Sierra de Espadán, cuenta con la ventaja de que los estudiantes pueden tener accesibilidad a las plantas en estado vivo, con lo cual el aprendizaje es más instructivo. Se pueden realizar cultivos para evitar la degradación del terreno, y así crear productos medicinales y/o de cosmética.
Fomento de la apicultura. La miel, la cual se produce en la montaña, es un alimento nutricional importante en los pueblos de la sierra. La apicultura ha sido una actividad tradicional sostenible que normalmente se ha compaginado con otras actividades rurales como la agricultura. Para fomentar su riqueza, se puede crear un sello de calidad de todo tipo de productos apícolas como la miel, el polen, la cera o el propóleo, entre otros.

Oficios tradicionales
Recuperación del pastoreo y la trashumancia. El pastoreo es una de las actividades más antiguas de la historia del ser humano. Es algo más que una actividad económica: es un modo de vida. Este tipo de actividad de ganadería extensiva presenta muchas características que denotan su sostenibilidad. Por eso, no se debe dejar perder. Para recuperar esta actividad también hay que recuperar las antiguas áreas de pasto, de las cuales se alimentan las ovejas y cabras. Ésta es una forma natural de alimentación (en vez del pienso) muy importante para el bienestar animal. Si se fomenta además en zonas de bosque, se ayudará a la limpieza del mismo, pudiendo evitar así los terribles incendios forestales. Los excrementos de estos animales pueden ser destinados a los huertos ecológicos y se repartirán de forma equitativa; incluso puede crearse un “banco de estiércol”, simulando las reparticiones que se realizaban antiguamente en la zona.
Los productos que se pueden obtener del pastoreo son desde productos lácteos procesados ecológicos (queso, yogur, nata…) hasta carne de ovino ecológica para su comercialización en el exterior y pieles para su uso en la industria textil.

Recuperación de oficios artesanos. El trabajo del cuero, el esparto, el mimbre, la caña, etc. son oficios artesanales que utilizan cada uno una técnica determinada que se ha ido trasmitiendo de generación en generación a lo largo de los siglos. Hoy en día tienen poco espacio en el sistema actual, pero se pueden recuperar mediante la enseñanza y el empuje de estas actividades hacia el comercio exterior. Incluso se puede recuperar la materia prima creando cultivos de especies vegetales de algunos de los oficios.Turismo rural y ecoagroturismo
El turismo rural es una opción a la hora de reanimar el ámbito rural. Se puede crear una red de casas y albergues de turismo rural por las poblaciones de la Sierra de Espadán. Los antiguos molinos, o edificios particulares como las masías, pueden ser rehabilitadas para darles un uso como albergue para turistas. Pero no solo pueden servir como hospedaje, sino que, en compañía de la ESCUELA DE SABERES RURALES, se pueden crear jornadas temáticas vinculadas a los saberes ecológicos tradicionales (artesanía, cosechas, siembras, conservas…) y ferias sobre oficios artesanos, o recuperación de antiguos festejos asociados a las labores de campo.
Éstas son las temáticas utilizadas en el aprendizaje de los ecosaberes en la ESCUELA DE SABERES RURALES y las salidas económicas que pueden fomentar y realizarse gracias a estos aprendizajes. Además de las enseñanzas que se ofrecen en este espacio de acercamiento a los conocimientos tradicionales, se podrá crear, gracias a todos los saberes recogidos, una Enciclopedia de Ecosaberes. De esta manera, queda plasmado todo lo aprendido en papel, de forma que sirva de ayuda y consulta para todas aquellas personas que lo necesiten.
La escuela no es un centro cerrado en cuanto a información se refiere, sino que las colaboraciones con otro tipo de entidades son una buena opción a la hora de mejorar el sistema de enseñanza o la calidad de los métodos. El Parque Natural de la Sierra de Espadán, dependiente de la Generalitat Valenciana, sería de gran ayuda por el hecho de que mediante ésta y los habitantes de las poblaciones se podría alcanzar un nexo de unión gracias a la colaboración del centro. Esta unión sirve para igualar los dos puntos de vista y así crear un acercamiento entre la institución y la sociedad rural.
Las universidades más cercanas pueden tener una gran implicación, como por ejemplo la Universitat de València, que dispone de uno de los pocos bancos de semillas de toda España.  Otras entidades interesantes que podrían estar conectadas con la escuela son aquellas instituciones afines (Universidad Rural Paulo Freire, Vía Campesina, Slowfood, etc.).
Se ha puesto énfasis en mostrar que los conocimientos tradicionales que han existido desde mucho antes que el actual conocimiento científico pueden volver a resurgir para aplicarlo en nuestro modo de vida para poder resolver muchos de los problemas que tenemos hoy en día relacionados con el deterioro social y medio ambiental. Con ello, podemos conseguir un mundo más sostenible y equilibrado.
Pero no sólo está enfocado el presente proyecto en analizar esta situación, sino que se ha ido más allá, ya que tras el análisis realizado se ha desarrollado una iniciativa factible para aplicarla de forma local en el Parque Natural de la Sierra de Espadán. La alternativa económica planteada agruparía varios proyectos de recuperación y de aprendizaje de los conocimientos ecológicos tradicionales de la Sierra de Espadán. Este grupo de proyectos están basados en todo el trabajo de investigación realizado en el presente trabajo. La recogida de información mediante entrevistas de campo y el posterior trabajo de gabinete han servido para dar forma a la alternativa económica que sirviese de ayuda para la dinamización rural.
La alternativa se trata de crear una ESCUELA DE SABERES RURALES, donde, como se ha explicado, se trataría de recuperar los ecosaberes y enseñarlos a aquellas personas que quisieran pertenecer de alguna forma al mundo rural. Con ello no sólo se fomenta la recuperación de los conocimentos, sino que se activa económicamente la zona mediante la realización de actividades concretas, como la producción de miel, la ganadería, la agricultura, etc. Y todo se debe realizar bajo unas premisas de sostenibilidad, en las que impera el respeto al medio ambiente y a la sociedad rural.


A parte de la realización de las alternativas económicas como punto importante del proyecto, las entrevistas también han sido un trabajo de campo de relevancia, porque sin los datos obtenidos mediante éstas el proyecto no tiene sentido. Hay que tener en cuenta que no sólo hay que hablar de la conversación entre un entrevistado y un entrevistador, sino que existen, además, otras vivencias relacionadas. Por ejemplo, también son muy importantes las fotografías captadas, algunas muy representativas y otras no tanto, pero que son también valiosas porque dan una idea del entorno que se está estudiando y de aquellos detalles que a veces se pasan por alto.
Otro dato de importancia en el trabajo de campo es el hecho de obtener información no esperada por el entrevistador/a. Ahí se demuestra que el trabajo de gabinete es importante, pero que toma más relevancia salir al exterior y “palpar” la información recogida en los libros, de forma que se pueda captar todo el entorno de estudio en su conjunto, sin dejar ningún detalle.
Por eso y por mucho más ha merecido la pena realizar este trabajo. Primero, por la satisfacción de hacer algo de lo que uno pueda aprender, y segundo porque tiene un fin concreto.dimecres, 12 de febrer de 2020

Fervor religiós al Baix Espadà: confraries, germandats i festes de l'Església a través de l'informe del comte d'Aranda (1770)

per Ismael-Pascual Chiva i Molina
Autor del blog Camins en la Natura
Twitter: @ipasc_CM i @caminsnatura

ESPADÀNIQUES vol agrair de nou a l'autor la cessió d'este treball, publicat originalment en el seu magnífic blog. Visiteu-lo!Aquesta setmana us presentem un article sobre les celebracions religioses que organitzaven cap a l'any 1770 els pobles del Baix Espadà, territori definit per l'Emili Beüt al seu mapa de les Comarques naturals del Regne de València (1934) i que engloba la Vall d'Uixò, Onda, Ribesalbes, Artesa, Tales, Suera, Benitandús, Veo, l'Alcúdia de Veo, Aín, Eslida, Artana i Alfondeguilla.

Fou en aquell temps quan en Pedro Pablo Abarca de Bolea-Ximénez de Urrea y Ponts de Mendoza, comte d'Aranda i president del Consell de Castella, va ordenar efectuar un informe sobre l'estat de les confraries, germandats i congregacions de tota Espanya. Amb més o menys fortuna, amb més o menys errors ortogràfics i amb alguna valencianada amollada per allà, els secretaris dels ajuntaments espadànics deixaren per escrit i donaren fe davant de José Sanjust, governador de Peníscola, i de Juan García de Ávila, alcalde major de la vila de Castelló, respectivament, de les associacions religioses dels seus pobles i de les festes que aquestes i les corporacions locals muntaven en honor de Jesucrist, de les Marededeus i dels sants.

Tots els pobles del Baix Espadà, a excepció de Benitandús, declararen fer celebracions religioses i, endemés, tots ells coincidiren en tindre una festa o una confraria dedicada a la Mare de Déu del Roser, culte molt popular al Regne de València, però també a Catalunya, a les Illes Balears i arreu del món cristià a partir del segle XVI, com a conseqüència de la derrota turca a la batalla de Lepant el 1571.

Per altra banda és a destacar com algunes de les festes que es descriuen encara se celebren hui dia, com és el cas, per exemple, de les dedicades a santa Anna a Artesa, a sant Marcel a Veo, o a sant Bertomeu a Alfondeguilla. D'altres, però, han desaparegut, com ara la celebració de sant Pere Màrtir a Onda, mentre que algunes van aparèixer temps després. És el cas de la també ondera Congregació dels Dolors, la qual va ser fundada l'any 1788, tot i que abans ja es feia algun tipus de festa en honor a aquesta advocació mariana. Tanmateix, no apareix reflectida al text que ens ocupa, cosa que podria indicar que va ser iniciada després del 1770.

Així diu el text seleccionat de l'informe:

VALL D'UIXÓ
(...) son las siguientes.

Primeramente en la Parroquia del Angel Custodio hay una cofradia con el titulo de la Purisima Sangre de Ntro. Sr. Jesuchristo en la que se hacen tres funciones de Iglesia como son la Procesion del Jueves y viernes Santo, el dia de la Purisima Sangre, y la de la Circuncision del Señor, y el gasto de ellas, en el de 40 libras poco mas, ó menos, siendo à costas de los cofrades de esta cofradia, quienes por razon de ello satisfacen todos los años tres sueldos, nombrando para su cuidado, y recoleccion un clavario y dos mayorales.

Otrosí: tambien se halla establecida en esta Parroquia, otra cofradia con el titulo de Ntra. Sra. del Carmen, y sus cofrades contribuyen todos los años en la quantia de dos sueldos, y solo se celebra en esta Iglesia una fiesta en el dia de Ntra. Sra. del Carmen y el gasto de ella es hasta 10 libras en poca diferiencia.

Otrosí: en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asumpcion, se halla establecida la Cofradia de Nuestra Señora del Rosario, y sus cofrades satisfacen todos los años dos sueldos y diez dineros, y se celebra en esta Iglesia una fiesta al año, y su coste es hasta 16 libras poco mas ô menos: cuyas cofradias se hallan establecidas en tiempo inmemorial, y por authoridad apostolica: Y (...) sobra de otras cofradías, hechas las funciones (...) en sus Iglesias, lo consumen en Cera y Aceyteras alumbran sus Altares y Lamparas y (...) Cera a las Prosesiones, y comulgan.

Otrosí: en esta villa solo hay un Gremio de alpargateros quien celebra todos los años en la Iglesia una fiesta à San Agustin, y el gasto y profusion de ella, (...) hasta 18 libras poco mas ó menos nombrando para el (...) clavario y mayorales, quienes la costean de los (...) de este Gremio.

Otrosí: se celebra tambien todos los años, una fiesta à Jesus Maria y Joseph en (...) de gracias en su hermitorio donde desde su pie nace una fuente de Agua que sirve para el mantenimiento de sus naturales, y para el riego delas huertas (...) que para la funcion dela Iglesia, y su octava (...) fiestas que hacen agradecidos al patrocinio y (...) que merecen de esta trinidad, como igualmente es votada por sus vecinos, quienes muchos años hace hicieron en esta villa una grande costelacion, contribuyen algunos de ellos en la quantia de dos sueldos, algunas otras limosnas voluntarias para el (...) de estas fiestas; que para ello se nombran para su cuidado, y recoleccion un clavario y dos mayorales y su coste es el de 40 libras en poca diferiencia.

(...) tambien se celebra en la Parroquial de Nuestra Señora dela Asumpcion, otra fiesta à San Roque, votada igualmente por sus Parroquianos; para la qual se (...) todos los años un clavario, y dos mayorales a sus costas, y de las Limosnas que recogen voluntariamente de sus feligreses, hacen otra fiesta con su octava de ellas, y el gasto de la Iglesia y profesion es el de 30 libras poco mas, ó menos.

Otrosí: también se celebran en estas Iglesias todos los años, una fiesta a la Virgen dela Cueva Santa, otra ala Virgen delos Dolores; otra ala Divina Pastora, otra ala Virgen delos Desamparados y otra à San Christoval, las quales las hacen los havitantes enlas calles donde se hallan colocadas las Capillas de estas Imagenes, ó aquellos Vecinos que por devocion, ó Promesa invocan hacer una fiesta à otras Imagenes, a sus costas, y el gasto de cada una de ellas, es el de 10 libras en poca diferencia.

Y ultimamente: Para las festividades que celebra la villa en ambas Iglesias Parroquiales, como son al Angel Custodio, Nuestra Señora dela Asumpcion, sus titulares Santisímo Corpus Christi, y la traslacion, se hallan señaladas por el Reglamento aprovado por el Real Consejo 73 libras las que repartidas para los gastos de otras festividades, unas salen à diez libras, y otras à ocho.


ONDA
En esta villa coexisten seis cofradías y son: la de Ntro. Señor, fundada con facultad Pontificia año 1539. Tiene de gasto setenta y cinco pesos, que a excepción de treinta que se recogen de Limosnas voluntarias, lo restante lo paga el Clavario de sus propios.

La Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario fundada con Decreto del Orden de Predicadores año 1617. Se gasta annualmente en el dia propio cinquenta y cinco pesos, de los quales 30 se recogen de Limosnas voluntarias, y lo que falta lo paga el Clavario.

La Cofradía de S. Miguel, con facultad Pontificia año 1657. Tiene de gasto annual setenta y cinco pesos, los que se pagan de diferentes censos que tiene la Admon. Limosnas voluntarias y otras en compensa de la Cera que se suministra para los Difuntos.

La Cofradía del Cuerpo De Christo, y Ntra. Sra. de la Asunción aprovada por el ordinario, tiene de gasto annual ochenta pesos, y los pagan los Clavarios de Limosnas voluntarias.

La Cofradía de la Sangre de Christo aprovada por el ordinario, su gasto annual importa sesenta y tres pesos, que â excepción de 20 pesos quese recogen de Limosnas voluntarias lo demás lo pagan los Clavarios.

La Cofradía de S. Joseph, no tiene ninguna aprovación, y gasta annualmente treinta y nueve pesos que suplen los Clavarios de los quales 18 pesos se sacan de Limosnas.

Asimismo se celebran en esta villa à devoción de sus vecinos quatro fiestas, y en cada una se nombra su Clavario, que son: A S. Roque: S. Antonio: S. Vicente ferrer: y a S. Pedro martir: que el gasto de todas asciende a ciento noveinta y cinco pesos, de los quales se recoge muy corta cantidad de Limosnas, y lo han de suplir dichos Clavarios.


Imatge de sant Roc d'Onda
en una imatge anterior al 1936


RIBESALBES
En este lugar, no hay cofradía ninguna, y solo se celebran seis fiestas votivas , que son: el día del Corpus, que la costea un Devoto muchos años haze y su gasto importa tres pesos: A S. Antonio Abad: A S. Antonio de Padua: S. Christoval: Dia de Ntra. Sra. del Rosario: Y la dedicacion del Templo, que para cada una se nombra un clavario ô, Prior, y este se cuyda de recoger algunas Limosnas, y el gasto de todas asciende con corta diferencia a veinte y dos pesos. 


ARTESA
Solo hay en este lugar la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario que no està aprovada y los gastos annuales importan cinco pesos los que se sacan de las limosnas que recoge el el Clavario.

Por el Ayuntamiento se hace fiesta todos los años a su Patrona Sta. Ana, y el gasto importa ocho pesos, los que estàn aprovados por el Supremo Consejo en el Reglamento.

TALES
En este lugar existe la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario sin aprovación alguna, su gasto asciende annualmente à cinco pesos que se recogen de limosnas voluntarias, y si no llegan, lo suple el Clavario.

La Fiesta que se celebra por el Ayuntamiento a su Patrono S. Juan Bta. asciende su gasto á ocho pesos y esta cantidad està aprovada por el Consejo.

SUERA
(...) en este Lugar de Suera se celebra una cofradía de Nuestra Sra. del Rosario Por el P. M. Fr. Pedro Martí (...) Provincial de PP. Dominicos fundada y con aprobacion del ordinario de Tortosa dia 28 de febrero del año mil, sey, cientos, y sessenta y uno cuyos gastos son una fiesta la primera Dominica de Octubre con missa y sermon, y sera para su manutencion que (...) limosna voluntaria de los vecinos. Otrosí una fiesta titular que es del Nacimiento de Nuestra Señora cuyos gastos estan aprovados por el R. Consejo en la (...) de (...).

VEO
(...) en el año cinco fiestas que son el Corpus: lasuncion; S. Antonio y S. Marcelo y la Cofradía del Rosario la qual esta Cofradia esta aprovada y confirmada por el Sr. Obispo de Tortosa y para mantener la Cofradia y demas fiestas que (...) todos a dos libras por cada una fiesta la qual suma que se pide (...) 59 libras de las que para a (...) Pago a la Cofradia y a sus fiestas forman unas (...) Pagan todos los vecinos por igual.


L'ALCÚDIA DE VEO
(...) digeron que en dicho lugar ay una cofradia Aprovada por y Iltmo. de Tortosa y todos los Domingos del rosario se ace procesón por los cofrades y que estas procesiones se pagan al cura de lymosna que dan los cofrades, y es la esa quatro libras de limosna, no ay cargamento alguno ni censo, en el primer Domingo de octubre se celebra una fiesta a Nuestra Señora del Rosario en dicha fiesta se gastan ocho libras también es limosna que se saca de los cofrades y estas se gastan en polbora, Misa y procesión y pan bendito.

AÍN
(...) digeron que ay una cofradía aprobada por el por el Sr. Obispo de Tortosa, todos los Domingos primeros del mes se hace Procesion por los Cofrades por la limosna de estas procesiones se da al Cura quatro libras y diez sueldos quedaban los cofrades, en el segundo Domingo de (...) se celebra fiesta (...) del Rosario y para esta se nombra un clabario y se le entregan seis libras que dan bien es limosna que dan los Cofrades y estas se gastan en Misa procesion polbora y pan bendito, no ay cargamento alguno.


Església d'Aín


ESLIDA
(...) en esta villa hay una ermandad en termino regular una cofradia del Rosario y esta es la aprobada por el Iltmo. Ovispo de Tortosa, y todos los primeros Domingos del mes en el año se celebra procesion por los cofrades y la limosna de estas procesiones sale de los mismos cofrades, tambien se ace una fiesta a Nuestra Señora del Rosario en el primer Domingo de Setiembre lo que se gasta es limosna de los cofrades, se ace sermon, que su coste es limosna de una libra y se gasta en polbora misa y procesión y todas es la limosna se plega de los cofrades y se nombra un clabario para (...) la fiesta, toda esta limosna de toda la fiesta sera unas siete u ocho libras las que se plegan de los cofrades, y lo demas que es cosa de (...) y el año que no dan limosna los cofrades no ay fiesta.


ARTANA
(...) Que en esta villa (...) se hallan se hallan fundadas dos Cofradías y una hermandad, que es la tercera orden de S. Fco., de cuyas cofradías, la una es del Stmo. Sacramento fundada en esta villa en el año 1700 con Bula Pontificia del Stmo. (...) P. Inocencio XII â instancia del Cardenal Fco. Barberino con el título de P. Angelo y â suplica del Dr. Monseñor Leonardo Vilar Cura de la Parroquial Iglesia de esta villa y de sus vecinos y moradores, la que fue aprovada en la Curia de Tortosa por su Vicario Gral. sede vacante en el día 6 de Abril año 1701, y para (...) los Cargos de esta Cofradía pasa (...) de Christo Sacramentado se impusieron a sus cofrades la obligación de pagar anualmente dos sueldos los que sirven para (...) Cera y celebrarles una fiesta de Iglesia, en el Domingo infraoctava del Corpus, y vespertinos, que se tienen todos los terceros Domingos del año, cuyas entradas de esta Cofradía son, poco más o menos, veinte y dos libras, que importan las limosnas de frutos. Veinte libras el (...) de los Cofrades, y las salidas son en esta manera tres libras y los sueldos por los vespertinos dos libras y tres sueldos por el sermon y sus vestidos veinte reales por polvora y lo demas se consume en esta cera que se gasta en los terceros domingos, y si algo sobra se hace cargo de ello el Clavario de nuestro Señor. 

Y la otra Cofradía fue fundada en el año 1632 con limosna del Muy Rvdo. P. Monseñor Fr. Juan Mur Provincial de la Corona de Aragon en conformidad de estas concedida ha facultad por las presentes Bulas Pontificias segun en el (...) se refiere dado por otro Provincial de los Predicadores en Barcelona â 19 de mayo de otro año de 1632, a instancia de los vecinos y moradores de esta villa de Artana, cuyos cofrades en la Virgen del Stmo. Rosario voluntariamente se impusieron la obligacion de dar anualmente (...) a la Virgen para lo qual el Clavario tiene obligacion de hazer dos fiestas, la una en el primer Domingo de Mayo, y la segunda en el primer Domingo de octubre, y para fiestas (...) y profanos. Si los votan los Cofrades, tiene el clavario acotadas 20 libras, las que se pagan del real, que dan otros cofrades, y de las limosnas que (...) se recogen, como también el gasto de la Cera, y fiestas de la Iglesia y quatro libras en fuegos, y sus entradas, son en esta forma poco mas o menos, 23 libras las limosnas, y 25 libras las que se saca del real pagan los cofrades.

La hermandad de la tercera orden de S. Fco. no tiene mas entrada que la limosna que recoje el Hermano mayor que son ceras 10 libras y sus salidas son hazer una fiesta al Santo en el primer Domingo mas inmediato a su día, y hacer celebrar una dobla por los hermanos Difuntos, y alumbrar el Altar de cera con lo qual se consume la entrada.

ALFONDEGUILLA
(...) en este Lugar hay establecida una Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, sus cofrades no satisfacen cosa alguna, pero uno de ellos, que por su sorteo sale clavario, si quiere hace una fiesta en la Iglesia Parroquial de este Lugar à Ntra. Sra. del Rosario en el primer Domingo de Octubre, a sus expensas, en la que solo se gasta, hasta 25 libras y si no la quiere hacer se omite.

Igualmente anualmente se celebra una fiesta en esta Iglesia al Patrono de este Lugar, que es el Señor San Bartholome, en la que se gasta hasta 25 libras, y regularmente la costea el Regidor Mayor de sus propios, y no se celebran mas fiestas que las susodichas.


Església d'Alfondeguilla